On the highway, Okayama, Hyogo, Osaka

Journey

高速道路(岡山から大阪へ)